Jan Pot

“Extremely talented individuals who are excellent at putting together your case in the best possible light.” – Managing Intellectual Property IP Stars

Jan Pot (beëdigd 2013) is gespecialiseerd in octrooirecht. Hij procedeert hoofdzakelijk bij de Nederlandse rechter over complexe nationale en internationale octrooigeschillen, en heeft cliënten bijgestaan bij zowel Rechtbank, Gerechtshof als Hoge Raad. Hij heeft ook ervaring met het vertegenwoordigen en assisteren van cliënten in oppositie- en beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau.

Jan publiceert regelmatig en wetenschappelijke tijdschriften over IE-recht en is een van de auteurs van het losbladige commentaar op de Rijksoctrooiwet. In Managing IP’s 2017 IP Stars wordt hij samen met Mark van Gardingen omschreven als een “extremely talented individual who [is] excellent at putting together your case in the best possible light“.

Voordat hij in januari 2013 bij Brinkhof in dienst trad en tot advocaat werd beëdigd, was Jan enkele jaren buitengriffier bij de Rechtbank Amsterdam. Jan studeerde rechten in Amsterdam (UvA) en New York (Columbia Law School).