Jan Pot

“Extremely talented individuals who are excellent at putting together your case in the best possible light.” – Managing Intellectual Property IP Stars

Jan Pot (beëdigd in 2013) procedeert hoofdzakelijk over complexe nationale en internationale octrooigeschillen bij de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag. Jan is tevens advocaat bij de Hoge Raad, en vertegenwoordigt cliënten in cassatie in een breed scala aan voornamelijk IE-gerelateerde geschillen. Verder heeft Jan ervaring met het vertegenwoordigen en assisteren van cliënten in oppositie- en beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau.

Jan publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften over IE-recht en is een van de auteurs van het losbladige commentaar op de Rijksoctrooiwet. In Managing IP’s 2017 IP Stars wordt hij samen met Mark van Gardingen omschreven als een “extremely talented individual who [is] excellent at putting together your case in the best possible light“. Hij werd als “rising star” erkend in de 2018, 2019 en 2020/21 IP Stars en de Legal 500 2019.

Voordat hij in januari 2013 bij Brinkhof in dienst trad en tot advocaat werd beëdigd, was Jan enkele jaren buitengriffier bij de Rechtbank Amsterdam. Jan studeerde rechten in Amsterdam (UvA) en New York (Columbia Law School).

Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht | Litigation
  • Cassatie | Civiel
  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.