Jan Pot

“Extremely talented individuals who are excellent at putting together your case in the best possible light.” – Managing Intellectual Property IP Stars

Jan Pot (beëdigd in 2013) procedeert hoofdzakelijk over complexe nationale en internationale octrooigeschillen bij de Nederlandse rechter. Verder vertegenwoordigt en assisteren hij regelmatig cliënten in oppositie- en beroepsprocedures bij het Europees Octrooibureau.

Jan is ook cassatieadvocaat (advocaat bij de Hoge Raad). Hij leidt alle cassatieprocedures die Brinkhof behandelt, vaak in nauwe samenwerking met de andere advocaten van Brinkhof. Bij de Hoge Raad vertegenwoordigt hij cliënten in een breed scala aan IE- en TMT-gerelateerde geschillen.

Zijn werk heeft Jan erkenning opgeleverd als “rising star” door zowel Managing IP’s IP Stars en de Legal 500, en als “Up and Coming” door Chambers. Cliënten omschrijven Jan volgens Chambers als “experienced beyond his years“, “hugely hard-working” en “very good with the clients.

Jan is lid van de programmacommissie van AIPPI Nederland en geeft regelmatig cursussen over het intellectueel eigendomsrecht. Verder is hij één van de auteurs van het losbladig commentaar op de Rijksoctrooiwet. Voordat hij Brinkhof in dienst trad en tot advocaat werd beëdigd, was Jan enkele jaren buitengriffier bij de Rechtbank Amsterdam. Jan studeerde rechten in Amsterdam (UvA) en New York (Columbia Law School).

Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Cassatie | Civiel
  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.