Brinkhof_Blurred_motion_ light_trails

Mededingingsrecht en gereguleerde markten

Mededingingsrecht en gereguleerde markten

Bij Brinkhof hebben we diepgaande kennis van het EU-mededingingsrecht en gereguleerde markten. Economische bloei kan niet zonder effectieve concurrentie. Mededingingsrecht regeert daarom vrijwel alle markten. Het verbiedt gedragingen die een eerlijke concurrentie in de weg staan.

Mededingingsrecht

De gespecialiseerde advocaten van Brinkhof adviseren en procederen over de volle breedte van Europees en Nederlands mededingingsrecht. We leggen ons toe op mededingingsonderzoeken, concentratietoezicht, staatssteun en de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Ook hebben onze advocaten uitgebreide ervaring met het bijstaan van bedrijven in bestuursrechtelijke procedures bij de ACM, de Europese Commissie, de Nederlandse rechter en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Verder vertegenwoordigen we ondernemingen in schadeprocedures als gevolg van mededingingsinbreuken, waaronder collectieve acties.

Gereguleerde markten

Brinkhof is marktleider op het gebied van regulering in de telecomsector en heeft veel expertise in andere gereguleerde markten waaronder, post, gezondheidszorg, vervoer, luchtvaart, kansspelen, media en energie.

EU-dimensie

Veel nationale wetgeving is gebaseerd op de Europese wetgeving. Daarnaast is er een grote hoeveelheid rechtstreeks werkende EU-bepalingen. Wij hebben diepgaande kennis van die Europese spelregels, die onmisbaar is om de eigen activiteiten en die van anderen te beoordelen.

"He (Pepijn red.) is the calmest head under pressure. He is always reassuring and he is excellent with clients.” "

Chambers Europe

"Brinkhof’s EU competition practice is very approachable and always to deliver."

Legal500

Spraakmakende zaken

  • Reggefiber bij diverse concentraties leidende tot de marktleider voor NGA-netwerken;
  • KPN bij diverse procedures voor het EU-Gerecht in Luxemburg inzake uitzendrechten;
  • Heineken, FedEx en Diageo in schadezaken naar aanleiding van de EU-beschikking in het truckkartel;
  • Eurofiber en Rabo CIF in procedures over EU-staatsteun bij breedbandnetwerken;
  • Google in schadezaken volgend op een beschikking van de Europese Commissie;
  • Expedia in een onderzoek van diverse toezichthouders naar de naleving van EU-regelgeving;
  • de Nederlandse Zuivelorganisatie bij EU-procedures over terugbrengen uitstoot fosfaat en stikstof.

Team