Marthe van der Velde

Advocaat

Marthe is advocaat bij Brinkhof en werkzaam op het gebied van media-, tussenpersonen- en informatierecht. In de dagelijkse praktijk adviseert en procedeert zij over allerhande juridische vraagstukken met betrekking tot (online) informatievrijheid, platformregulering en auteurs(contracten)recht. Doordat Marthe als Legal Counsel gesecondeerd is geweest bij Google, heeft zij een goed beeld ontwikkeld van het perspectief van een technologiebedrijf.

Ervaring & nevenactiviteiten

Marthe is in 2021 met lof afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht met een master Public International Law, gespecialiseerd in mensenrechten, en met een master Privaatrecht, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast heeft Marthe een semester in Lund (Zweden) gestudeerd en heeft geassisteerd bij verschillende onderzoeksprojecten aan de Universiteit Utrecht op het snijvlak van technologie en recht. Marthe is in 2021 beëdigd als advocaat.

Een greep uit de zaken van Marthe van der Velde:

  • Het adviseren van verschillende cliënten over recente Europese regelgeving op het gebied van platformregulering en online intellectuele eigendomsrechten, zoals de Digital Services Act, de Platform to Business-verordening en de herziene Auteursrechtrichtlijn.
  • Procederen over het ‘recht om vergeten te worden’ uit zoekresultaten.
  • Het vertegenwoordigen van diverse platforms in geschillen over contentmoderatiebeslissingen.
  • Adviseren over het auteurscontractenrecht en Europese en nationale mediaregulering, bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van minderjarigen.
  • Het adviseren over onderhandelingen met collectieve beheerorganisaties en waar nodig het uitprocederen van vraagstukken die met collectief beheer en audiovisueel auteursrecht of naburige rechten te maken hebben.