Telecommunicatierecht

Telecommunicatierecht

Er zijn maar weinig kantoren met zoveel verstand van zaken op het gebied van telecommunicatierecht als het onze. Wij zijn al vanaf het begin van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt betrokken bij de spraakmakende zaken op dit vlak. Daarbij spelen bijvoorbeeld vraagstukken rond toegangsregulering, telecomconcentraties, de verdeling van schaars frequentiespectrum, staatssteun aan de uitrol van glasvezelnetten, netneutraliteit en consumentenbescherming in de telecomsector. Maar ook adviseren wij regelmatig cliënten over het complexe spanningsveld tussen de wettelijke aftap- en medewerkingsplichten enerzijds en de strenge voorschriften rond de vertrouwelijkheid van communicatie anderzijds. Wij bedienen zowel nationale als internationale spelers op deze markt. Onze telecomadvocaten zijn bekend met de overheidsinstanties die toezien op de naleving van deze regels.

Een groot en ervaren team

Ons kantoor heeft vier partners (Quinten Kroes, Pepijn van Ginneken, Remy Chavannes, Dorien Verhulst) met ruime ervaring in het telecommunicatierecht. De breedte van dit team is ongeëvenaard op de Nederlandse markt.

Sterk in de breedte

Telecommunicatierecht heeft raakvlakken met alle andere rechtsgebieden waarin wij bij Brinkhof gespecialiseerd zijn. De sectorspecifieke regulering in de telecomsector is deels gebaseerd op de algemene mededingingsregels. Het bevat daarnaast bijzondere voorschriften op het gebied van privacy, één van onze andere expertises. Verder zijn in de telecomsector technische standaarden van groot belang wat een rol kan spelen in de procedures die onze octrooispecialisten voeren over telecomtechnologie. Ook adviseren we, samen met het platform-team, grote internetspelers over innovatieve communicatiediensten en de discussie over verplichte investeringen in NGA-netwerken. Tot slot speelt consumentenbescherming een steeds grotere rol in het telecommunicatierecht.

Bestendige relaties in de sector

Door onze lange ervaring in de sector bedienen wij een breed palet aan telecompartijen, zowel incumbents als uitdagers. Niet alleen aanbieders van vaste en mobiele netwerken maar ook aanbieders van telecomdiensten zonder eigen netwerk, fabrikanten van telecomapparatuur en aanbieders van Over-The-Top diensten.

"Brinkhof has a long history of working in Telecoms, which is a huge asset."

Legal500

"Brinkhof combines strong legal expertise with knowledge of the market and high sensitivity towards internal company politics."

Chambers Europe

Spraakmakende zaken

  • Brinkhof heeft T-Mobile en Tele2 bijgestaan in hun beroepen tegen boetes van de ACM voor vermeende overtreding van de regels over misleidende reclame. De boetes zijn door de hoogste bestuursrechter verlaagd van meer dan € 6,6 miljoen naar in totaal € 300.000,-;
  • Brinkhof heeft Radio Veronica bijgestaan in haar beroep tegen de financiële voorwaarden uit haar radiovergunning. Het bedrag is als gevolg van deze procedure uiteindelijk met meer dan € 10 miljoen verlaagd;
  • advies aan verschillende buitenlandse partijen over de foreign direct investment (FDI) regels uit de Telecommunicatiewet;
  • het bijstaan van KPN in diverse procedures voor het EU-Gerecht in Luxemburg inzake uitzendrechten;
  • het bijstaan van Reggefiber bij diverse concentraties leidende tot de marktleider voor NGA-netwerken;
  • Brinkhof staat grote en middelgrote telecompartijen bij met de implementatie van nieuwe Europese regelgeving, zoals de Telecomcode.

Team