Publicatie
2 juli 2024

Marthe van der Velde over de auteursrechtelijke aspecten van de AI act

Marthe van der Velde schreef een artikel in Auteursrecht over de auteursrechtelijke aspecten van de AI Act. Deze Europese verordening werd in maart van dit jaar definitief aangenomen en met deze wet poogt de Uniewetgever voorop te lopen in het reguleren van de razendsnelle ontwikkelingen die zich op AI-gebied voordoen. Of die poging in de praktijk succesvol zal zijn, moet nog blijken – de wet roept in de context van het auteursrecht in ieder geval een hoop bezwaren en vragen op.

In het artikel bespreekt Marthe de onderdelen van de AI Act die betrekking hebben op auteursrechtelijke topics, waaronder de tekst- en datamining-exceptie (meer specifiek: de opt-out), vragen over het extraterritoriale effect (dan wel markttoetredingsregels) van de verordening en de onduidelijkheden over de transparantieverplichtingen (bijvoorbeeld in de vorm van samenvattingen) en het opstellen van copyright-compliant-beleid die in de AI Act zijn opgenomen. Die onderwerpen komen voornamelijk aan bod in de context van ‘general purpose AI models’, waaronder ook de bekende modellen van GPT, Midjourney en Sora vallen.

Het is duidelijk dat de AI Act veelomvattende gevolgen zal hebben voor de manier waarop AI wordt ontwikkeld en ingezet binnen de EU. Terwijl de implementatie van deze verordening nog in de kinderschoenen staat, zullen de komende jaren cruciaal zijn voor het bepalen van de effectiviteit en werkbaarheid van deze regels in de praktijk, waarbij wat extra oplettendheid waar het de bescherming van auteursrecht betreft, zeker geen kwaad kan.

Het hele artikel lees je hier

Gerelateerde specialisten aan dit artikel