Nieuws
5 september 2023

Brinkhof staat met succes DPG Media B.V. bij in tweede vernietiging van een boete die is opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens

Brinkhof heeft DPG Media B.V. met succes bijgestaan in een beroep tegen een boete die is opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), met als resultaat dat de volledige boete van €525.000 is vernietigd. Lees hier de volledige uitspraak. Een Engelse machinevertaling is hier te vinden.

De zaak draaide om een intern beleid van Sanoma Media Netherlands B.V. (vóór de overname door DPG Media) dat vereiste dat klanten een kopie van hun identiteitsbewijs overlegden wanneer zij inzage of verwijderverzoeken indienden op een andere manier dan via hun online account. De AP oordeelde dat dit beleid artikel 12, tweede lid van de AVG overtrad en legde een boete van 525.000 euro op.

De Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de boete van de AP onterecht was omdat de AP met meerdere relevante omstandigheden geen rekening had gehouden. De rechtbank hechtte onder andere belang aan het feit dat er een inherente spanning bestaat tussen het faciliteren van rechten van betrokkenen enerzijds en de noodzaak om een individu die om inzage verzoekt te identificeren anderzijds. De rechtbank benadrukte dat een kopie van een identiteitsbewijs in principe een geldig identificatiemiddel is. Tijdens de relevante periode van de zaak was de AVG nog maar net van kracht geworden. Sanoma had de AP expliciet gevraagd of zij haar beleid mocht voortzetten na een eerste informatieverzoek van de AP. De rechtbank was van mening dat de AP, in plaats van een boete op te leggen, in dit vroege stadium contact had moeten opnemen met Sanoma en op zijn minst had moeten aangeven dat zij dit beleid als niet-conform beschouwde. Meer in het algemeen had de toezichthouder een voorlichtende rol op zich moeten nemen in deze periode, toen organisaties nog bezig waren hun werkwijzen aan te passen om in overeenstemming met de nieuwe regels te handelen. De rechtbank nam ook de beperkte impact van het beleid van Sanoma in aanmerking. In dit kader merkte de rechtbank op dat het beleid om een kopie van een identiteitsdocument te vragen, niet gold voor overgrote meerderheid van de verzoeken van betrokkenen (die hun rechten uitoefenden via hun online account).

Dit is de tweede keer dat een Nederlandse rechtbank een door de AP opgelegde boete in zijn geheel vernietigt (met de VoetbalTV-zaak als het enige andere gepubliceerde precedent tot nu toe). Brinkhof vertegenwoordigde in beide gevallen de appellanten.

DPG werd bijgestaan door Quinten Kroes, Marije Rijsenbrij en Marthe van der Velde.

Gerelateerde specialisten aan dit artikel