Brinkhof_Abstract_beige_circles

Auteursrecht

Auteursrecht

Specifiek voor het auteursrecht heeft Brinkhof een team ervaren advocaten met gedegen kennis van zowel het Nederlandse als het Europese auteursrecht. Wij staan onze cliënten bij met adviezen en in procedures met betrekking tot het auteursrecht, auteurscontractenrecht, audiovisueel auteursrecht en naburige rechten en zijn ook goed gepositioneerd om te adviseren over Europese aspecten van het auteursrecht.

Specialisten in auteursrecht

Digitale technologieën en internationalisering hebben het auteursrecht complexer gemaakt en de pogingen tot harmonisatie van de EU versterken dat effect alleen maar. Bedrijven die te maken krijgen met het auteursrecht hebben dan ook behoefte aan het beste juridische advies van specialisten in dit rechtsgebied. Bij Brinkhof bieden we dat, met een team ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in het auteursrecht en het hele relevante werkveld overzien, van de DSM Auteursrechtrichtlijn tot de Online Omroeprichtlijn en van de Auteurswet tot de Wet Naburige Rechten (exploitatierechten, auteurscontractenrecht, software auteursrecht, filmauteursrecht en portretrecht).

Online platforms, omroepen, uitgevers, technologiebedrijven en streamingdiensten

Voor veel van onze cliënten is het digitale auteursrecht de kern van hun bedrijf, als houder van auteursrechten of naburige rechten of als exploitant of gebruiker ervan. Dat geldt bijvoorbeeld voor omroepen, die alleen kunnen voortbestaan als zij voor een redelijk bedrag gebruik kunnen maken van de beschermde werken en uitvoeringen van anderen, maar ook voor AI-bedrijven die willen weten welke data zij kunnen gebruiken voor trainingsdoeleinden. Online platforms hebben er op hun beurt belang bij om te weten in hoeverre zij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor wat hun gebruikers op het platform plaatsen en sommige van hen hebben in het post-DSM tijdperk een licentie nodig voor het (laten) delen van bepaalde content.

"A very knowledgeable team, especially at partner level. They understand the need for concise and practical advice that is forged on in depth legal knowledge, and they understand the business needs of their clients."

Legal500

"Brinkhof combines strong legal expertise with knowledge of the market and high sensitivity towards internal company politics."

Chambers Europe

Audiovisueel auteursrecht

Het audiovisueel auteursrecht betreft de regelgeving van de distributierechten en richt zich op platforms, streamingsbedrijven en -omroepen. Deze zaken hebben vaak een mediarechtelijke connectie, een rechtsgebied waar Brinkhof ook expertise in heeft. Door de gecombineerde kennis en ervaring kunnen wij u ook op dit gebied goed bijstaan.

Auteursrecht op vormgeving

Ook voor zaken waar het algemene auteursrecht wordt gebruikt om vormgeving te beschermen, kunt u rekenen op Brinkhof. Wij zijn al lang een van de toonaangevende kantoren op dit gebied en helpen onze cliënten bij de auteursrechtelijke bescherming van hun vormgeving. Brinkhof is als geen ander kantoor ervaren in de internationale, Europese aspecten van dit deel van het auteursrecht en is betrokken bij nagenoeg alle relevante nationale en Europese procedures op dit gebied.

Team