Remy Chavannes

“Remy Chavannes has up-to-date knowledge of digital technology and legal frameworks.” – The Legal 500

Remy Chavannes (beëdigd in 2000) is gespecialiseerd in media-, auteurs- en informatierecht, met een bijzondere focus op online platforms. Hij heeft tientallen procedures gevoerd voor nationale en Europese rechters over onder meer de aansprakelijkheid van tussenpersonen, contentmoderatie, onrechtmatige perspublicaties, het ‘recht om vergeten te worden’ en handhaving van IE-rechten. Daarbij combineert hij juridische creativiteit met aandacht voor de technische, zakelijke en maatschappelijke context waarin aanbieders van digitale diensten opereren.

Remy maakt onderdeel uit van Brinkhofs media en platforms team, dat enkele van ’s werelds grootste media- en technologiebedrijven adviseert over EU- en nationale regulering van online platforms en digitale mediadiensten. Dit omvat onder meer advisering over de totstandkoming en nationale implementatie van EU-wetgeving en het ontwerpen en uitvoeren van nalevings- en processtrategieën.

Het team procedeert en adviseert over onderwerpen over de volle breedte van het informatierecht, waaronder collectieve acties; audiovisueel auteursrecht (waaronder tariefgeschillen); contentmoderatie; telecom- en mediaregulering (met bijzondere aandacht voor strategie en geschillen met betrekking tot jurisdictie); openbaarheid van bestuur; hergebruik van overheidsinformatie; perspublicaties en portretrecht; en de verwijdering en verstrekking van gegevens in de context van civiele handhavingsprocedures, strafvordering en nationale veiligheid.

Chambers & Partners schrijft: “Clients praise Remy Chavannes’ ‘great presentation skills in court, articulate manner and out-of-the-box thinking’; a practical problem solver with a strong sense of Dutch law and international business goals,” say clients. “He is recognised as one of the leading figures in the media and telecoms fields, and is noted for his strength in litigation.”

Legal 500 citeert een andere cliënt: “It is a true joy to work with him. He is analytical and very capable of translating complex legal situations into practical and straightforward advice. Besides that, he has a good radar for political sensitivities and acts strategically where required. Remy is the kind of lawyer that can make his client swallow a bitter legal pill and still be thanked for it by a group of happy people at the end of the call.”

Remy is lid van de vaste commissie Auteursrecht en de Programme Committee van AIPPI. Remy publiceert en doceert regelmatig over auteursrecht, mediarecht en platformregulering, onder meer als coauteur van de tweejaarlijkse kroniek van het technologierecht voor het Nederlands Juristenblad. Remy is sinds 2007 partner bij Brinkhof.

Remy studeerde Moderne geschiedenis (Balliol College, Oxford, 1997) en Rechten (Leiden, 2000).