Remy Chavannes

“Experts handling national and international cases that involve strategic commercial and contractual aspects.” – Media Law International

Remy Chavannes (beëdigd in 2000) is gespecialiseerd in media-, telecommunicatie-, auteurs- en informatierecht, met een bijzondere focus op internetzaken. Daarbij combineert hij juridische creativiteit met aandacht voor de technische, zakelijke en maatschappelijke context waarin aanbieders van digitale diensten opereren.

Op het gebied van het internetrecht houdt Remy zich onder meer bezig met zaken op het snijvlak van uitingsvrijheid, privacy, intellectuele eigendom en ondernemingsvrijheid, zoals het ‘recht om vergeten te worden’, websiteblokkades, hyperlinks en tussenpersonenaansprakelijkheid. Daarnaast adviseert hij aanbieders van communicatiediensten over de verwijdering en verstrekking van gegevens in de context van strafvordering, nationale veiligheid en civiele handhavingsprocedures.

Remy treedt op voor commerciële uitgevers en omroeporganisaties in zaken over onder meer collectief en individueel auteursrecht, piraterijbestrijding, frequentieverdeling, openbaarheid van bestuur en de regulering van audiovisuele mediadiensten. Hij adviseert zowel netwerkaanbieders als omroeporganisaties over programmadoorgifte. Remy adviseert ook regelmatig individuen en organisaties over media-, privacy- en portretrecht.

Chambers & Partners schrijft: “Clients praise Remy Chavannes’ ‘great presentation skills in court, articulate manner and out-of-the-box thinking’; a practical problem solver with a strong sense of Dutch law and international business goals,” say clients. “He is recognised as one of the leading figures in the media and telecoms fields, and is noted for his strength in litigation.”

Remy is lid van de vaste commissie Auteursrecht en de Programme Committee van AIPPI. Remy publiceert en doceert regelmatig over auteurs-, media- en communicatierecht, onder meer als coauteur van de tweejaarlijkse kroniek van het technologierecht voor het Nederlands Juristenblad. Voor het handboek European Media Law schreef hij het commentaar op de definities in de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Remy is sinds 2007 partner bij Brinkhof.

Remy studeerde Moderne geschiedenis (Balliol College, Oxford, 1997) en Rechten (Leiden, 2000).

Remy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • ICT-recht
  • Intellectueel eigendom

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.