Dorien Verhulst

“Dorien Verhulst is recommended.”
The Legal 500

Dorien Verhulst (beëdigd in 2008) is gespecialiseerd in het informatierecht, met een focus op auteursrecht, mediarecht en privacyrecht. Ze is flexibel, pragmatisch en oplossingsgericht. Dorien behandelt regelmatig complexe en principiële procedures, maar adviseert even graag op een strategisch en praktisch niveau.

Dorien behandelt zaken over aansprakelijkheid, notice & take down, gegevensverstrekking en het ‘recht om vergeten te worden’ voor diverse internettussenpersonen en digitale platforms. Daarnaast adviseert en procedeert zij over reputatiebescherming met betrekking tot oude en nieuwe media en behandelt zij zaken over auteursrechtinbreuk en piraterij. In 2017 werd Dorien door Legal 500 aanbevolen als ‘rising star’.

Dorien beschikt over specialistische kennis over de regulering van audiovisuele en elektronische communicatiediensten. Zij adviseert omroepen over mediaregulering en behandelt voor telecomaanbieders zowel (civiele) schadeclaims als bestuurrechtelijke geschil- en handhavingsprocedures. Dorien heeft bijzondere expertise op het gebied van aftappen en de verstrekking van klantgegevens aan opsporingsautoriteiten.

Dorien trad in 2007 in dienst bij Brinkhof en was in 2011/12 als interim legal counsel gedetacheerd bij het Amsterdamse kantoor van Google. Ze studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en Fordham Law School in New York. Dorien is lid van de Vereniging voor Media en Communicatierecht en de Vereniging voor Auteursrecht. Als gastdocent geeft ze colleges over het zoekmachineverwijderingsrecht, auteursrecht & internettussenpersonen en het aftappen van elektronische communicatiediensten.

Dorien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.