Anke Strijbos (beëdigd in 2011) is gespecialiseerd in media-, auteurs en informatierecht, privacyrecht en IT. Zij is snel, scherp en pragmatisch en voelt zich evenzeer thuis in een principiële procedure over botsende grondrechten als in een praktisch advies over naleving van privacyregels of onderhandelingen over een IT-contract.

Anke adviseert omroepen over mediaregulering, collectieve rechten en piraterijbestrijding. Zij treedt op voor uitgevers in zaken over perspublicaties en auteurscontractenrecht. Voor diverse internettussenpersonen en digitale platforms behandelt zij zaken over aansprakelijkheid, notice & take down, gegevensverstrekking en het ‘recht om vergeten te worden’.

Anke adviseert ook regelmatig in complexe privacygevoelige zaken, zoals projecten met betrekking tot big data en het gebruik van persoonsgegevens in de zorg. Verder heeft Anke ruime ervaring met procedures op het gebied van software-auteursrecht, bijvoorbeeld in het kader van bewijsbeslag op software. Op het gebied van IT houdt Anke zich voornamelijk bezig met het opstellen van commerciële contracten (licenties, SaaS, e-commerce).

Anke trad in 2015 in dienst bij Brinkhof. Daarvoor was ze advocaat bij SOLV. Zij was lange tijd nauw betrokken bij Clinic law incubator (www.clinic.nl), onder andere als voorzitter van het bestuur. Anke heeft een bachelor rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College van de Universiteit Utrecht behaald en studeerde in 2010 af aan de Universiteit van Amsterdam met als master informatierecht. Haar scriptie schreef zij over de toepassing van het databankenrecht op zoekmachines.

Anke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel Eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.