Bart Tromp (beëdigd in 2017) is gespecialiseerd in media-, tussenpersonen- en informatierecht. Bart adviseert over velerlei zaken waar een bedrijf online mee te maken krijgt, zoals platformregulering in de breedste zin van het woord. Hij is ook gewend om te adviseren op het snijvlak van informatievrijheid en gegevensbescherming, zowel in online context als klassiek, in de krant.

Bart heeft tussen april en augustus 2020 als secondee gewerkt bij Metrological, een dochterbedrijf van Comcast, waar hij juridisch advies bood bij onderhandelingen met wereldwijde app- en televisieaanbieders over hun gebruik van Metrological’s  applicatieplatform. Hij was daarna gesecondeerd als Legal Counsel bij Google, tussen juli 2021 en oktober 2022. Deze ervaringen hebben Bart niet alleen de nodige bagage gegeven om als advocaat te opereren, maar ook om zich goed in te leven in het perspectief van zijn cliënten.

Verder houdt Bart zich bij Brinkhof bezig met:

  • Het adviseren en procederen over de verantwoordelijkheid van online platforms voor uploads van haar gebruikers die mogelijk raken aan rechten van anderen, zoals een IE-recht of een persoonlijkheidsrecht.
  • Adviseren en procederen over verzoeken op grond van de Wet open overheid.
  • Vertegenwoordiging van cliënten in procedures over een conflict tussen uitingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer
  • Massaschadeclaims tegen technologiebedrijven onder de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (Wamca).
  • Analyses en processtukken over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om te oordelen over handelingen van bedrijven die niet in Nederland gevestigd zijn.

Bart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Informatierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.