Quinten Pilon

Advocaat

Quinten is advocaat bij Brinkhof en werkt op het gebied van gegevensbescherming, telecommunicatie en gereguleerde markten.

Ervaring & nevenactiviteiten

Quinten is in 2022 cum laude afgestudeerd met de master Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor heeft hij de master IT-recht en bachelorspecialisaties IT-recht en Nederlands Recht afgerond. Hij heeft een sterke affiniteit met de juridische aspecten van IT en innovatie. Tijdens zijn studietijd zat Quinten in het bestuur van de Rechtswinkel Groningen en werkte hij als onderzoeksassistent aan de Rijksuniversiteit mee aan onderzoeken op het gebied van het privacy- en mediarecht. Quinten is in 2023 beëdigd als advocaat.

Een greep uit de zaken van Quinten Pilon:

  • Procederen tegen Nederlandse toezichthouders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.
  • Advisering over complexe vraagstukken op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht met betrekking tot de (internationale) doorgifte van persoonsgegevens, cookies, datalekken, rechten van betrokkenen en cybersecurity.
  • Advisering over de toepassing van Europese en Nederlandse telecomwetgeving met betrekking tot elektronische communicatienetwerken- en diensten, algemene voorwaarden, radiofrequenties en de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie.
  • Advisering over gereguleerde markten, zoals de postmarkt.
  • Advisering over informatierecht, met betrekking tot de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, de Wet open overheid en wettelijke meldplichten.