Fleur Folmer (DSCF3864)
Fleur Folmer Advocaat / Partner

Fleur Folmer

Partner

Fleur Folmer is partner bij Brinkhof en al haar hele carrière specialist in intellectueel eigendom (IE). De praktijk van Fleur richt zich op merken, vormgeving, handels- en domeinnamen. Over alle aspecten hiervan adviseert en procedeert Fleur, voor zowel de gerechtelijke en administratieve instanties in Nederland, als die van de Europese Unie. Tevens onderhandelt Fleur over IE-licenties en begeleidt zij cliënten bij product- en merklanceringen. Fleur bedient nationale en internationale cliënten in diverse sectoren, zoals mode, fast moving consumer goods (FMCG), electronics, retail en luxury. Ook staat Fleur financiële instellingen bij op aspecten van IE die specifiek in die sector spelen, zoals het vestigen van zekerheidsrechten op IE-rechten. Daarnaast ondersteunt Fleur met grote regelmaat partijen in verband met transacties waarbij intellectueel eigendom een sleutelrol speelt, zoals bij IE-gedreven fusies en overnames, joint-ventures, desinvesteringen en private equity-investeringen.

Wat anderen over Fleur zeggen:

Fleur Folmer is not only an experienced litigator in infringement and counterfeiting disputes but also drafts and negotiates license agreements and has a niche specialism in preparing IP documentation within the framework of financing transactions, such as vesting security rights. (Legal 500)

 Ervaring & nevenactiviteiten

Naast haar werk in de advocatuur is Fleur ook actief in diverse vakverenigingen, zoals de International Trademark Association (INTA) waarin zij (regelmatig als voorzitter) deelneemt aan commissies, de Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en de Vereniging voor Auteursrecht (VvA). Tevens is Fleur één van de auteurs van het standaard naslagwerk Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom. Fleur is sinds 1996 advocaat en werkte tot voor kort bij NautaDutilh. Sinds oktober 2023 is Fleur partner bij Brinkhof.