Eline Hangelbroek is in 2021 bij Brinkhof in dienst getreden. Zij is hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van advisering en onderhandeling over verschillende commerciële contracten, met speciale nadruk op het gebied van IT.

Eline heeft naast Nederlands recht ook Europees en internationaal recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eind 2020 rondde zij haar master Internet, intellectuele eigendom en ICT cum laude af aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij schreef haar afstudeerscriptie over de zorgplicht van de IT-opdrachtnemer.

Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij verschillende advocatenkantoren, de juridische afdeling van een groot bedrijf en een juridisch adviesbureau; alle met expertise in het IT-recht.