Boukje van der Maazen (beëdigd in 2017) adviseert en procedeert hoofdzakelijk op het gebied van Nederlands en Europees octrooirecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met kartelschadeprocedures alsmede de algemene IE- en procespraktijk.

Na in 2016 een student-stage bij Brinkhof te hebben gelopen, is Boukje in 2017 bij Brinkhof in dienst getreden. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en Columbia Law School (New York). In 2016 rondde zij de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam af. Eerder rondde Boukje de bachelor Europese Studies af aan diezelfde universiteit.

Gedurende haar studie is Boukje werkzaam geweest als buitengriffier bij de rechtbank Amsterdam. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de rechtswinkel Bijlmermeer, waar zij kosteloos juridisch advies gaf ten aanzien van privaatrechtelijke- en bestuursrechtelijke kwesties.

Boukje heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.