Boukje van der Maazen (beëdigd in 2017) is een procesadvocaat gespecialiseerd in complexe procedures op het gebied van het octrooirecht en mededingingsrecht. Zij heeft ruime ervaring in het voeren van (internationale) octrooigeschillen bij de Nederlandse rechter, met een nadruk op standaard-essentiële octrooien (FRAND) en farma / biotech.  Daarnaast houdt Boukje zich bezig met (collectieve) stand-alone en follow-on acties.

Na in 2016 een student-stage bij Brinkhof te hebben gelopen, is Boukje in 2017 bij Brinkhof in dienst getreden. Zij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en Columbia Law School (New York). Eerder rondde Boukje de bachelor Europese Studies af aan diezelfde universiteit. Gedurende haar studie is Boukje werkzaam geweest als buitengriffier bij de rechtbank Amsterdam.

Boukje publiceert regelmatig op blogs en in vaktijdschriften over actuele onderwerpen in haar vakgebied.

Boukje heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.