Kurt Stöpetie

“Technically sharp, detail-oriented, including on non-legal matters and how to solve elements of a case.” – Chambers and Partners Europe

Kurt Stöpetie (beëdigd in 1988) is gespecialiseerd in alle aspecten van het intellectueel eigendomsrecht. Hij vertegenwoordigt cliënten met name in merken- en misleidende reclamezaken en in uiteenlopende commerciële conflicten. Zijn werk bestaat uit het geven van advies over het ontwikkelen, benutten en veiligstellen van intellectuele eigendomposities; het adviseren over licentie- en contractstructuren, vanaf de ontwikkeling en productie tot aan de distributie; het beoordelen van mogelijke intellectuele eigendomsrisico’s of conflicten, het ontwikkelen van processtrategieën en het procederen voor nationale en internationale gerechten. Voor een beperkt aantal ‘key clients’ is Kurt ook in algemeen commerciële zin de strategisch juridisch adviseur.

Kurt is betrokken geweest bij talloze procedures op het gebied van merk-, model- en auteursrechtinbreuken, alsmede in vele media-, misleidende reclame en reclamerecht zaken. Hij heeft diverse malen bij het Europese Hof van Justitie geprocedeerd, onder andere over de directe werking van Europees mededingingsrecht in arbitrale procedures.

Chambers Europe schreef over hem: “The impressive Kurt Stöpetie […] specialises in all aspects of IP, as well as advising on portfolios and strategy, and is noted for having ‘helped fight his clients out of some desperate situations'”, en werd ook omschreven als: “a dedicated, knowledgeable and straightforward adviser”. Legal500 schreef over Kurt: “always brings a light touch to even the most complex and intractable of problems”.

WTR 1000 kenmerkt Kurt als “one of the sharpest arrows in [Brinkhof’s] quiver” en “a ’tactically smart lawyer with a practical and commercial approach’, and someone who can ‘cooperate with the other side while aggressively going after – and getting – a great result for his client at the same time’. Litigation and enforcement is his bread and butter, but companies also seek him out for his incisive strategic advice.”

Kurt was één van de grondleggers van Brinkhof. Voor de oprichting van Brinkhof in 2004 leidde hij de IE praktijk van Stibbe. Kurt is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in 1986 en is afgestudeerd aan de Grotius Academie in 1987.

Kurt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectuele Eigendom
  • Procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.