Charlotte Tiems (beëdigd op 14 juli 2021) is voornamelijk werkzaam op het gebied van nationaal en Europees octrooirecht.

Na een student stage bij Brinkhof, is Charlotte begin 2021 bij Brinkhof aan de slag gegaan. Charlotte is begin 2021 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een master Informatierecht. Zij schreef haar scriptie over de werking van de Weesgeneesmiddelenregeling.

Tijdens haar studie werkte Charlotte als juridisch adviseur voor Clinic Law Incubator, waar zij particulieren en start-ups adviseerde over juridische vraagstukken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, informatierecht en privacy. Ook was zij vrijwillig redacteur voor een door studenten gerund online platform (‘Rechtencircuit’), dat interviews en artikelen publiceert over juridische onderwerpen.