Alexander de Leeuw is in 2015 bij Brinkhof als advocaat in dienst getreden. Hij is gespecialiseerd in het voeren van nationale en internationale octrooiprocedures met een focus op farmaceutische uitvindingen, medische hulpmiddelen en consumentengoederen. Hij houdt zich daarnaast regelmatig bezig met de bescherming van knowhow/bedrijfsgeheimen en het leggen van bewijsbeslag.

Als advocaat bij Brinkhof heeft Alexander procespraktijk ervaring opgedaan in complexe octrooiprocedures bij de rechtbank en het gerechtshof te Den Haag en bij het Europees Octrooibureau, bijvoorbeeld met betrekking tot pemetrexed en CRISPR-Cas9. Naast het voeren van procedures publiceert Alexander graag over het octrooirecht en in het bijzonder over de ontwikkelingen rondom software-octrooien en kunstmatige intelligentie (medeauteur van Software Patents Worldwide). Alexander is ook actief lid van AIPPI, Young EPLAW, LES en ARRIGE.

Alexander heeft rechten gestudeerd in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), New York (Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva University) en Kopenhagen (Universiteit van Kopenhagen). Zijn afstudeerscriptie is met één van de drie jaarlijkse scriptieprijzen voor beste scriptie van de Universiteit van Amsterdam beloond. Alexander is in 2015 beëdigd.

Alexander heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.