Brinkhof_Quinten_Kroes_MediaForum
25 april 2022

Quinten Kroes schrijft annotatie in Mediaforum: mag de rechter aan de pers inzage geven in persoonsgegevens van procespartijen?

Mediaforum, het tijdschrift voor media en communicatierecht, publiceerde een annotatie van Quinten Kroes bij een recent arrest van het Hof van Justitie van de EU over het toezicht onder de AVG op de verwerking van persoonsgegevens door de rechterlijke macht. Concreet ging het om de praktijk van de persvoorlichting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om op de zittingsdag aan journalisten inzage te geven in sommige processtukken.

Gerelateerde specialisten aan dit artikel