Brinkhof_Fatiya_Munkaila
Publicatie
25 oktober 2023

Fatiya Munkaila schrijft artikel in Auteursrecht

Fatiya Munkaila schreef een artikel voor het tijdschrift Auteursrecht. In het artikel bespreekt ze de recente auteursrechtelijke rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en trekt ze daar enkele praktische lessen uit.

In de schaduw van het Europese Hof van Justitie heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich in het afgelopen decennium zeven keer uitgelaten over de inhoud en handhaving van het auteursrecht in Europa. Hoog tijd voor een tussenbalans. Welke lessen kunnen worden getrokken uit deze recente jurisprudentie? Het artikel besteedt aandacht aan de verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU en een korte geschiedenis geschetst van de IE-rechtspraak van het EHRM. Daarna worden vijf recente EHRM-arresten besproken, waaruit vier lessen worden getrokken. Het artikel sluit af met een korte beschouwing van de dwarsverbanden met de rechtspraak van het HvJ EU. Geconcludeerd wordt dat de recente rechtspraak van het EHRM verschijnselen van schaduwharmonisatie begint te vertonen.

Lees het hele artikel van Fatiya hier.

Gerelateerde specialisten aan dit artikel