Brinkhof_Marije_Rijsenbrij
Annotatie
20 maart 2023

Annotatie door Manon Oostveen en Marije Rijsenbrij bij uitspraak RB Zeeland-West-Brabant over onrechtmatige inzage patiëntendossier

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant buigt zich in deze uitspraak over de vraag of een ziekenhuis aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die eiseres heeft geleden als gevolg van de onrechtmatige inzage in haar patiëntendossier. Eiseres kwam er bij het lezen van een door haar ex gepubliceerde wraakroman achter, dat haar medische gegevens waren gelekt. Na onderzoek bleek dat een medewerkster van het ziekenhuis haar dossier inderdaad veelvuldig onrechtmatig had bekeken.

Alhoewel de Rechtbank de verleende autorisaties aan de medewerkster niet als onrechtmatig beschouwt, houdt zij het ziekenhuis wel risicoaansprakelijk voor het misbruik van deze legitieme toegangsrechten door de medewerkster. Bovendien is het ziekenhuis zelfstandig aansprakelijk vanwege gebreken in haar beveiligingsbeleid. Haar steekproefsgewijze controle op het autorisatiebeleid voldoet niet aan de vereisten van artikel 32 van de AVG. Dit levert een onrechtmatige daad van het ziekenhuis jegens eiseres op. De rechtbank wijst een schadevergoeding toe van €2000,00.

Lees de hele annotatie hier.

Gerelateerde specialisten aan dit artikel