Brinkhof_Annotatie_Lars_Leemijer_Kirsten_Vonk_Kortgeding
6 maart 2023

Annotatie door Lars Leemeijer en Kirsten Vonk bij uitspraak RB Oost-Brabant over IT-geschil

Lars Leemeijer en Kirsten Vonk schreven een annotatie bij een uitspraak van rechtbank Oost-Brabant.

Dit kort geding betreft een geschil over de vraag of een leverancier gehouden is om mee te werken aan migratie van een webshop naar een nieuwe leverancier.

De voorzieningenrechter constateert in deze zaak dat de tussen partijen gesloten overeenkomst geen exit-afspraken bevat. De voorzieningenrechter lijkt vervolgens de omstandigheid dat de IT-leverancier niet heeft gewaarschuwd over deze leemte te betrekken in haar aanvulling van de overeenkomst, met als uitkomst dat er een verplichting voor de IT-leverancier bestaat om (alsnog) medewerking te verlenen.

Lees nu de hele annotatie hier.

Gerelateerde specialisten aan dit artikel