Quinten Kroes schrijft annotatie in Mediaforum

14 mei 2021

Mediaforum, het tijdschrift voor media en communicatierecht, publiceerde een annotatie van Quinten Kroes over het gebruik van telecomgegevens als bewijs in strafprocedures.