Quinten Kroes in het Nederlands Juristenblad over ‘de botte bijl van het privacytoezicht’

11 november 2021

Het Nederlands Juristenblad heeft een artikel gepubliceerd van Quinten Kroes, met de titel ‘De botte bijl van het privacytoezicht: Over de strengere uitleg van de drie belangrijkste rechtmatigheidsgrondslagen onder de AVG’. Hij uit daarin kritiek op de door hem gesignaleerde trend dat artikel 6 lid 1 van de AVG steeds strenger wordt toegepast door de Europese privacy-toezichthouders. De Autoriteit Persoonsgegevens loopt daarin voorop.

Klik hier om het artikel te lezen.