KITKAT reep een geldig EU merk?

2 augustus 2018

Bij het aanvragen van merkbescherming voor de KITKAT reep in 2002, had Nestlé het onderscheidende karakter van de vorm van de reep in slechts een deel van de EU bewezen. Naar aanleiding van een door Mondelez ingediende doorhalingsactie en na vele jaren van juridische strijd, bevestigt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu het oordeel van het Gerecht dat om als EU merk ingeschreven te kunnen worden een teken in de hele EU onderscheidend dient te zijn.

Lees het arrest hier.

Dit betekent echter niet dat een deposant bewijs moet leveren van inburgering als merk voor elke afzonderlijke lidstaat. Het is mogelijk, bijvoorbeeld in geval van een grensoverschrijdende markt, dat bewijsmateriaal dat betrekking heeft op één lidstaat ook andere lidstaten dekt.

Het uiteindelijke oordeel over de geldigheid van het KITKAT vormmerk is nu overgelaten aan het EUIPO. Die instantie zal nu het door Nestlé ingediende bewijsmateriaal moeten heroverwegen.

In deze zaak werd Nestlé door Gregor Vos bijgestaan.