Julian Eck publiceert artikel over het auteurscontractenrecht in de softwarebranche

20 juli 2017

Julian schrijft in het juridische tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (AMI) een artikel over de toepasbaarheid van de bepalingen uit de Wet auteurscontractenrecht in de softwarebranche. In het artikel gaat hij met name in op de wettelijke bepaling die betrekking heeft op de mogelijkheid om een billijke vergoeding te verkrijgen bij verlening van een licentie, en op het herroepingsrecht vanwege non-usus. Download hier het artikel.