Internetscriptieprijs voor Karlijn van den Heuvel met scriptie over smart home devices en consumentenrecht

1 november 2018

Brinkhof reikt, samen met Google, Greenhost en het SIDN fonds jaarlijks de Internetscriptieprijzen uit. Dat zijn vier prijzen voor de beste scripties op het gebied van internet en recht, maatschappij, technologie en economie. Op donderdag 1 november werden de prijzen uitgereikt op een symposium over het thema Internet en rechtstaat met key notes van Inge Philips (directeur Cyber Risk Services team bij Deloitte) en Bibi van den Berg (hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden).

De prijs voor de beste scriptie op het gebied van Internet & Recht ging naar Karlijn van den Heuvel (UvA) voor haar uitmuntende scriptie ‘Securing the Smart Home. A study on cybersecurity problems in smart home devices: does European product liability law offer meaningful legal solutions for consumers?’. In deze doorwrochte, maar zeer leesbare scriptie past zij de Europese Richtlijn productaansprakelijkheid toe op cybersecurity risico’s van zogeheten smart (home) devices.

Eervolle vermeldingen waren er voor Adrienne Gast (Univ. Leiden) met de scriptie ‘De digitale levenssfeer. Over de conceptualisering van het onderzoek aan inbeslaggenomen smartphones’ en Radha Pull ter Gunne (Tilburg University) met de scriptie ‘Finding the flaws in copyright when confronted with neuro-technologies and brain data. How neuro-technologies and the protection of brain data change the basic conceptions found in copyright by shaking the structure of the idea-expression dichotomy in both Dutch and European Union law’.