Hof Amsterdam: ‘Schiphol behoeft VATfree geen toegang tot de luchthaven te bieden’

15 oktober 2019

Toeristen en andere niet-ingezetenen van de Europese Unie kunnen de btw van hun aankopen in de EU terugkrijgen. Een aantal bedrijven in Nederland assisteert toeristen bij dit administratieve proces, tegen een percentage van het uitgekeerde bedrag. VATfree is een van deze bedrijven. Zij was met een balie en een eigen postbus actief in de vertrekhal van Schiphol. Nadat de samenwerking met Schiphol afliep in 2016, zijn geen nieuwe afspraken gemaakt.

In deze procedure vorderde VATfree toegang tot Schiphol op basis van het mededingingsrecht. Zij stelde dat Schiphol misbruik van haar economische machtspositie maakte door VATfree toegang te ontzeggen. Het Hof volgt Schiphol in haar verweer. Omdat VATfree een te beperkte afbakening van de relevante markt hanteert, sneuvelt de vordering van VATfree.

Tot dit oordeel kwam het Hof Amsterdam op 1 oktober 2019. De uitspraak vindt u hier. Schiphol werd bijgestaan door Pepijn van Ginneken en Hanneke Kooijman.