Het uitgeversrecht: iets voor de mededingingsautoriteit?

5 oktober 2020

In het tijdschrift Mediaforum van deze maand staat een artikel van Pepijn van Ginneken over de strijd tussen de digitale platforms van ‘Big Tech’ en uitgevers. Het oude en vertrouwde beoordelingskader van het mededingingsrecht lijkt beter geschikt voor het beoordelen van economische machtsverhoudingen, de verantwoordelijkheden van marktpartijen en (als daar aanleiding toe is) de juiste prijs van een dienst dan nieuwe, speciaal gecreëerde IE-rechten. De uitkomst van dit kader kan per zaak verschillen. Klik hier om het artikel te lezen.