Hauck versus Stokke: vormmerk Stokke nietig

6 februari 2019

In de lange strijd tussen kinderstoelenfabrikanten Hauck (bijgestaan door Gregor Vos en Sjo Anne Hoogcarspel van Brinkhof) en Stokke, heeft het gerechtshof Amsterdam op 5 februari 2019 uitspraak gedaan in het voordeel van Hauck. Het arrest is hier te raadplegen.

De Noorse fabrikant Stokke vond dat Hauck inbreuk maakte op het vormmerk voor de Tripp Trapp kinderstoel en startte een procedure om Hauck een verbod te laten opleggen. Aan de andere kant vond Hauck dat het ingeroepen vormmerk ongeldig was, onder meer vanwege de functionaliteit van de stoel.

Nadat de zaak vanuit het gerechtshof Den Haag bij de Hoge Raad terechtkwam, zijn door de Hoge Raad prejudiciële vragen van uitleg over Europees Unierecht gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Nadat deze hoogste Europese rechter de vragen had beantwoord, heeft de Hoge Raad het arrest van het gerechtshof Den Haag vernietigd en verwezen naar het gerechtshof te Amsterdam. Met de toepassing van de uitleg van de Europese rechter heeft het hof het vormmerk van Stokke uiteindelijk nietig geacht en de vorderingen van Stokke daarmee afgewezen.