Gezamenlijke verantwoordelijkheid onder de AVG: artikel in Computerrecht

2 maart 2021

Manon Oostveen schreef voor Computerrecht een artikel over gezamenlijke verantwoordelijkheid onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder de AVG kunnen verschillende partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit heeft praktische gevolgen, waarbij partijen op elkaar aangewezen zijn om hun verplichtingen onder de AVG na te komen en vanuit verzoeken van betrokkenen, aansprakelijkheid of handhaving te maken kunnen krijgen met elkaars gedrag. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft drie arresten gewezen over dit onderwerp en de European Data Protection Board heeft onlangs conceptrichtlijnen gepubliceerd die verdere duidelijkheid moeten verschaffen.

Het artikel behandelt de criteria voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en consequenties daarvan naar aanleiding van deze recente ontwikkelingen, en is hier te raadplegen.