Brinkhof publiceert hoofdstuk in GDPR guide to national implementation

14 november 2019

Advocaten van het privacy team van Brinkhof zijn gevraagd een hoofdstuk te schrijven over de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in Nederland voor de White & Case GDPR Guide to national implementation. Het hoofdstuk over de Nederlandse implementatie van de AVG is hier gepubliceerd. De volledige publicatie, met hoofdstukken over de implementatie van de AVG in alle (EEA) lidstaten, kan hier worden geraadpleegd.