Bart Tromp publiceert twee annotaties bij uitspraken Hof van Justitie

21 oktober 2021

Bart Tromp heeft twee annotaties gepubliceerd in Mediaforum en Computerrecht. Hij annoteerde de uitspraak Modestrasse Mayr/SevenOne Media voor Mediaforum. In die uitspraak oordeelt het Hof van Justitie over de reikwijdte van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten en over de toetsing van nationale mediaregels aan de informatievrijheid, vrijheid van dienst‑ verrichting en gelijke behandeling. Voor Computerrecht annoteerde hij het arrest over de Star Taxi App, waarin het Hof van Justitie (na zijn arresten over UberPop en Airbnb) oordeelt over de vraag of de Star Taxi App kwalificeert als dienst van de informatiemaatschappij.