Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over schadevergoeding onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

17 oktober 2020

Voor het tijdschrift Computerrecht schreef Leonie van Sloten een noot bij een van de vier uitspraken waarin het schadebegrip onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het eerst wordt uitgelegd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een van de hoogste bestuursrechtelijke colleges in Nederland. Daarnaast heeft de Afdeling met deze uitspraken de bevoegdheid van de bestuursrechter om te oordelen over de toekenning van schadevergoeding wegens onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens uitgebreid.

De annotatie is hier te lezen.