Richard Ebbink

“A former president of the European Patent Lawyers Association and a thought leader on the UPC.” – IAM Patent 1000

De praktijk van Richard Ebbink (beëdigd in 1984) bestaat in hoofdzaak uit het voeren van Europese octrooiprocedures. Als advocaat bepleit hij met verve de belangen van meest internationale ondernemingen voor de Haagse octrooigerechten en daarbuiten. Richard wordt daarnaast internationaal gerespecteerd om zijn evenwichtige coördinatie van parallelle nationale procedures (in Europa en de VS) en EOB opposities. Zijn talent voor talen (hij spreekt onder meer vloeiend Duits, Engels, Frans en Italiaans) is een bewezen aanbeveling in het immer groeiende internationale octrooispeelveld. Richard is lid van de Advisory Board van EPLAW, de Europese vereniging van octrooi-advocaten. Tot voor kort was Richard EPLAW voorzitter.

Voor de rechter is Richard op zijn best. Zo schreef Chambers: “Steady and well prepared, Richard Ebbink is held in high esteem by opposing counsel”, “He thinks more like a US litigator” en: “He deserves the excellent recognition he has carved out our for himself”. WorldLeaders International IP Awards heeft hem enige jaren geleden te Londen de ‘Award for Excellence in Patent Practice/Litigation in Private Practice’ uitgereikt.

Richard spreekt regelmatig over onderwerpen als de komst van het UPC, het nieuwe Europese eenheidsgerecht voor octrooigeschillen, en over inbreuk en geldigheid in de Europese nationale rechtspraak. Als lid van de EPLAW Advisory Board is hij bij uitstek op de hoogte van de laatste UPC ontwikkelingen. De Engelse blog ‘IPKat’ schreef over zijn spreekvaardigheid: “Richard has long ago won this Kat’s admiration for his sheer brilliance”. Richard heeft gestudeerd in Amsterdam en aan de Columbia University Law School te New York (LLM, 1983).

Richard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.