Berber van der Wansem (beëdigd in 2017) adviseert en procedeert voornamelijk op het gebied van nationaal en Europees octrooirecht. Zij heeft ruime ervaring met het procederen van (internationale) octrooigeschillen voor de Nederlandse rechter over farmaceutische en werktuigbouwkundige uitvindingen.

Na het afronden van haar bachelor Rechtsgeleerdheid (met aanvullend honoursprogramma) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is Berber in 2017 afgestudeerd in de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studies heeft Berber een semester gestudeerd aan McGill University in Montréal, Canada, en deelgenomen aan de Price Media Law Moot Court aan Oxford University. In 2016 heeft Berber een student- en scriptiestage bij Brinkhof gelopen.

Voor haar komst naar Brinkhof in december 2022, werkte Berber bij Vondst Advocaten in Amsterdam.

Berber is ook actief lid van AIPPI en Young EPLAW. Als commissielid van de AIPPI Young Members Committee organiseert Berber bijeenkomsten voor IE-liefhebbers.

Berber heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrecht.

Op grond van deze registratie is Berber verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.