Elektronica

In de technologische revolutie van de afgelopen decennia speelt elektronica een hoofdrol. Radio’s, tv’s, telefoons en in toenemende mate ook traditioneel analoge producten als camera’s, boeken en auto’s zitten vol digitale elektronica. En zoals bij alle technologie, speelt intellectueel eigendom hierbij een belangrijke rol.

In deze sector kunnen ook mededingingsrechtelijke kwesties gemakkelijk opspelen. In veel elektronica worden industriële standaarden toegepast. Voor de totstandkoming en het gebruik mogen maken van die standaarden gelden bijzondere regels. Octrooien die een essentieel onderdeel vormen van zo’n standaard moeten bijvoorbeeld tegen redelijke, non-discriminatoire voorwaarden worden gelicentieerd. Bij Brinkhof is alle expertise in huis om de juridische uitdagingen in de elektronica-sector het hoofd bieden.

Nieuws

Geen nieuws gevonden