Mededinging & gereguleerde markten

Economische bloei kan niet zonder effectieve concurrentie. Mededingingsrecht regeert daarom vrijwel alle markten. Het verbiedt gedragingen die een eerlijke concurrentie in de weg staan. Onze nationale wetgeving is gebaseerd op de Europese. Een grote kennis van de internationale spelregels is onmisbaar om de eigen activiteiten en die van anderen te beoordelen.

De gespecialiseerde advocaten van Brinkhof adviseren en procederen over de volle breedte van Europees en Nederlands mededingingsrecht en sectorspecifieke marktregulering. Zij leggen zich toe op mededingingsonderzoek, concentratietoezicht, staatssteun en de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Ze hebben uitgebreide ervaring met het bijstaan van bedrijven in bestuursrechtelijke procedures bij de ACM, de Europese Commissie, de Nederlandse rechter en het Hof van Justitie van de Europese Unie alsmede civielrechtelijke stand-alone en follow-on procedures voor de Nederlandse rechter, waaronder collectieve acties en ‘class-actions’ onder het WAMCA regime.

Brinkhof is marktleider op het gebied van regulering in de telecomsector en heeft veel expertise in andere gereguleerde markten, waaronder gezondheidszorg, farma, media en energie.

“A good, compact law firm which is pragmatic and provides good advice.” – Chambers and Partners Europe