Sophie ten Bosch (beëdigd in 2017) procedeert en adviseert op het gebied van media-, contracten-, informatie- en internetrecht.

Zij heeft verschillende multinationals bijgestaan in procedures over online publicaties van onrechtmatige content en tijdens een collectieve actie over verantwoordelijkheden met betrekking tot cybersecurity. Ze adviseert over informatierechtelijke onderwerpen zoals auteursrechten, bedrijfsgeheimen en databankrechten, mede in de context van commerciële contracten. Ze heeft ook geadviseerd over IT en IP gerelateerde onderwerpen tijdens de overnames van verschillende tech- en internetbedrijven.

Ze heeft ervaring in juridische aspecten van renewable energy projecten en in dat kader verschillende belanghebbenden bijgestaan tijdens de ontwikkeling van windmolenparken in Nederland.

Sophie studeerde in 2017 af aan de Universiteit van Amsterdam met als master Informatierecht. Zij schreef haar afstudeerscriptie over de verantwoordelijkheid van online platforms met betrekking tot reviews van consumenten.

Tijdens haar studie heeft Sophie voor verschillende advocatenkantoren gewerkt en ook als consultant voor e-commerce startups in Azië. Ze was ook werkzaam bij de rechtswinkel Clinic, waar zij particulieren en startups adviseerde op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, informatierecht en privacy.

Voor haar komst naar Brinkhof in februari 2020 werkte Sophie bij Allen & Overy in Amsterdam.