Rutger Stoop

“Rutger consistently exceeds our expectations. He is dedicated, adapts his strategies to the matter at hand and delivers swift but measured guidance. His crystal-clear communication and friendly attitude, combined with his good business sense and excellent legal knowledge, make him a real pleasure to work with.” – WTR 1000

Rutger Stoop (beëdigd in 2013) is werkzaam op het gebied van intellectueel eigendom, met een nadruk op merken, modellen- en auteursrecht. Hij procedeert en adviseert met name over alle facetten van productvormgeving, (beschermde) productbenamingen en de bescherming van merken en handelsnamen. Ook heeft hij ruime ervaring met procedures en adviezen op het gebied van reclamerecht, bedrijfsgeheimen, domeinnamen en de algemene civiele procespraktijk. Daarbij treedt hij op namens diverse partijen uit verschillende industrieën, zoals kleding, speelgoed, industriële en consumentengoederen, levensmiddelen, automotive, e-commerce en entertainment.

Sinds zijn start bij Brinkhof heeft Rutger ruime ervaring opgedaan in (grensoverschrijdende) procedures bij zowel Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad, als voor de administratieve IE-instanties (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en European Union Intellectual Property Office).

Rutger is actief lid van diverse vakorganisaties, zoals de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM, tevens lid van de Commissie Wetgeving en verschillende werkgroepen), de International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI, voorzitter van de Young Members commissie), en de International Association of Young Lawyers (AIJA, lid van de IP TMT Commission). Sinds 2018 wordt hij als Rising Star erkend door de jaarlijkse gids MIP IP Stars, en sinds 2021 ook in de Legal 500.

Rutger studeerde in 2013 af aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de master Ondernemingsrecht met een specialisatie in intellectueel eigendom. Hij schreef zijn masterscriptie over de handhaving van octrooien door non-practicing entities, waarvoor hij de situatie in de Verenigde Staten en Nederland vergeleek.

Rutger heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectuele Eigendom
  • Burgerlijk Procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.