Paul Marcelis (beëdigd in januari 2015) is gespecialiseerd in (internationale) octrooizaken, in het bijzonder in octrooigeschillen over farmaceutische en werktuigbouwkundige uitvindingen en medische hulpmiddelen. Daarnaast procedeert en adviseert Paul over de algemene IE-praktijk, alsook over algemene civielrechtelijke vraagstukken, in het bijzonder waar deze gerelateerd zijn aan IE-zaken, bijvoorbeeld licenties en schikkingsovereenkomsten.

Zowel in als buiten rechte staat Paul rechthebbenden bij om voor hen tot een optimale bescherming van hun bedrijfsvoering te komen. Daarbij moet vaak rekening gehouden worden met internationale coördinatie, dan wel coördinerend opgetreden worden. Daarnaast heeft Paul uitgebreide ervaring met het bijstaan van gedaagden in inbreuk procedures en met het optreden in nietigheidsprocedures.

Paul rondde in 2014 cum laude de master Law and Technology af aan Tilburg University. Hij schreef zijn afstudeerscriptie over verkeersregulering bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Daarnaast heeft Paul onderzoekservaring opgedaan in de Research Master in Law (Tilburg University en Katholieke Universiteit Leuven), en door zijn werk voor het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), onder meer aan het Robolaw project.

Paul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectuele Eigendom

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.