Nima is gespecialiseerd in Nederlands en Europees mededingingsrecht, waaronder concentratiecontrole, staatssteunrecht en compliance advies. Hij vertegenwoordigt cliënten in de Nederlandse- en EU-rechtbanken in beroepsprocedures en civiele mededingingsrechtelijke schadevergoedingsacties. Voorts adviseert Nima cliënten in complexe reguleringszaken, inter alia, op de telecommunicatie- en energiemarkten. Nima is vermeld in de Who is Who Legal Competition ranking als future leader: “Nima Lorjé wins widespread acclaim for always providing “excellent and practical competition law advice”. He is highly sought after thanks to his “versatile approach and excellent coordination skills”.” Nima is sinds 1 september 2020 verbonden als counsel aan Brinkhof en was voorheen werkzaam bij Freshfields.