Lisa Nijhuis (beëdigd in 2017) houdt zich voornamelijk bezig met (Nederlands en Europees) octrooirecht. Daarnaast houdt Lisa zich bezig met juridische bescherming van bedrijfsgeheimen en de algemene IE-praktijk, alsook de procespraktijk.

In 2016 rondde Lisa haar master Informatierecht af aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef haar scriptie over de bescherming van bedrijfsgeheimen in juridische procedures in Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Daarvoor heeft zij Internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Charles University (Univerzita Karlova) in Praag.
Lisa is lid van de AIPPI.
.