Julian Eck (beëdigd in 2017) is advocaat op het gebied van intellectuele eigendom en informatierecht en legt zich in het bijzonder toe op media- en platformregulering. Hij heeft daarnaast veel ervaring in procedures over het octrooirecht en expertise op het gebied van bewijsbeslagen, voorlopige getuigenverhoren en collectieve acties op het gebied van privacy- en mededingingsrecht.

Julian trad in december 2016 bij Brinkhof in dienst nadat hij de master informatierecht cum laude afrondde aan de Universiteit van Amsterdam. Bij een secondment op de IE-afdeling van Heineken deed hij inhouse-ervaring op. Tijdens zijn studie werkte Julian pro bono voor verschillende rechtswinkels, waar hij particulieren en startups adviseerde.

Julian publiceert regelmatig over actuele onderwerpen in zijn vakgebied, onder andere in het Tijdschrift voor Auteurs, Media- & Informatierecht (AMI), de Berichten Industriële Eigendom (BIE) en in Bedrijfsjuridische berichten (Bb).

Julian heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Informatierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.