Internet Scriptieprijs

De inschrijving voor de internetscriptieprijzen 2018 is geopend. De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die na 1 januari 2017 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit. Scripties kunnen worden ingediend via de website van de internetscriptieprijzen. Sluitingsdatum is 15 september 2018.

Er zijn vier prijzen van elk 2.000 Euro voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;

De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;

De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen; en

De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Met deze prijzen willen Brinkhof en de overige initiatiefnemers de belangstelling voor de betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen. In afgelopen jaren is de juridische prijs toegekend aan scripties over onder andere “De Digitale Schandpaal (en wat we eraan kunnen doen)”, het digitale openbaarmakingsrecht, de meldplicht voor datalekken, privacy en mobiele apps, en geneesmiddelenverkoop op internet.

Alle verdere benodigde informatie is te vinden op de website van de internetscriptieprijzen.