Factris maakt geen inbreuk op Facturis

12 april 2019

Factris is een fintech startup die zich bezig houdt met factoring diensten, het verlenen van financiering op basis van facturen. Factris behoort tot de meest veelbelovende startups van Nederland en heeft sinds de start in 2018 groot succes. Facturis is een dochteronderneming van Rabobank en houdt zich bezig met de administratieve kant van het factureren. Rabobank wil met Facturis ook financieringsdiensten gaan aanbieden en heeft daarvoor in 2017 al een proef gedaan. De opkomst van Factris zit Facturis dwars en Facturis is daarom een kort geding begonnen om een verbod te krijgen op de naam Factris. Op 3 april 2019 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat Factris door kan met haar naam. De diensten van Factris verschillen te veel van die van Facturis om gevaar voor verwarring te kunnen veroorzaken. Het feit dat Facturis in 2017 een proef had gedaan met een financieringsdienst maakt dat niet anders, aangezien Facturis de proef geen vervolg heeft gegeven.

Lees hier het vonnis. Deze zaak werd behandeld door Gregor Vos en Inge Naves.