De herkansing van Intel – annotatie door Pepijn van Ginneken

13 juni 2022

Voor het juridische tijdschrift Markt en Mededinging schreef Pepijn van Ginneken een annotatie bij een baanbrekend arrest van het Gerecht van 26 januari 2022 in een zaak tussen Intel en de Europese Commissie (zaak T‑286/09 RENV).

Maar liefst dertien jaar na dato verklaart het Gerecht de beschikking waarbij de Commissie aan Intel een boete van EUR 1,06 miljard heeft opgelegd, gedeeltelijk nietig. De analyse die de Commissie heeft verricht is volgens het Gerecht onvolledig en niet geschikt om mededingingsbeperkende gevolgen van de omstreden kortingen aan te tonen. Uit het arrest blijkt op welke wijze juridische vermoedens bij misbruik van machtpositie kunnen worden weerlegd. Het maakt handhaving van het verbod op misbruik van machtspositie er niet makkelijker op, wat de vlucht naar het alternatief van de recent aangenomen Digital Markets Act mogelijk des te groter maakt.

De annotatie is hier te lezen.