Brinkhof handhaaft met succes de DOLPHIN merken van Maytronics

23 juli 2020

Maytronics is actief op het gebied van automatische zwembadreinigers, oftewel zwembadrobots, die zij onder meer onder het merk DOPLHIN op de markt brengt. Voor de verkoop van haar technisch meest geavanceerde zwembadrobots hanteert Maytronics een selectief distributiestelsel. ECG verkocht ook DOLPHIN zwembadreinigers maar had deze buiten het selectieve distributiestelsel van Maytronics om ingekocht en bood deze bovendien aan op een wijze die schadelijk was voor de reputatie van Maytronics en haar DOLPHIN merken.

In een vonnis van 15 juni jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat ECG met haar handelswijze inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Maytronics. De wijze van handelen van ECG was zo slecht dat ECG geen beroep meer kon doen op de uitzondering van uitputting. De slechte handelswijze van ECG bleek onder meer uit het grote aantal negatieve recensies die ECG op haar hele handelen heeft gekregen en uit de onrechtmatige wijze waarop zij de DOLPHIN producten van Maytronics aanbood.

ECG heeft een EU-wijd verbod op elk gebruik van het merk DOLPHIN en andere merken van Maytronics opgelegd gekregen, moet een rectificatie plaatsen op al haar websites waarop zij inbreuk heeft gemaakt, moet opgave doen over al haar inbreukmakend handelen en moet tenslotte ook de proceskosten van Maytronics vergoeden. Een mooie overwinning voor Maytronics en daarmee ook voor Brinkhof.

Maytronics werd bijgestaan door Gregor Vos en Rutger Stoop.