Log in

Quinten Kroes

Quinten Kroes (beëdigd in 1995) is werkzaam als advocaat in de telecommunicatie, media en technologie (TMT) sectoren, en adviseert en procedeert over telecom-, media- en privacyregulering. Daarnaast beschikt hij over ruime ervaring met het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten, waaronder IT- en licentiecontracten.

Quinten heeft verschillende aanbieders van elektronische communicatienetwerken bijgestaan in procedures bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en voor de rechter over vraagstukken als netwerktoegang, tariefregulering en consumentenbescherming. Daarnaast adviseerde hij telecombedrijven en radio-omroepen over de verschillende frequentieverdelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Hij adviseert ondernemingen uit uiteenlopende sectoren over de bescherming van persoonsgegevens. Daarbij komen de privacyrechtelijke vragen vaak voort uit de introductie van nieuwe technologie voor de verwerking van informatie over klanten, werknemers of andere personen. Hij heeft verscheidene ondernemingen bijgestaan bij onderzoeken door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Quinten’s reputatie wordt erkend in internationale juridische gidsen zoals Chambers and Partners, waar hij de afgelopen jaren steevast is genoemd als één van de vooraanstaande advocaten op zijn vakgebieden.

Quinten publiceert regelmatig en is voorzitter van de redactie van het media- en communicatierechttijdschrift ‘Mediaforum’. Hij is auteur van het boek ‘E-Business Law of the European Union’ (Kluwer International), en schrijft mee aan ‘Telecommunicatierecht, Tekst & Commentaar’ (Kluwer). Hij doceert telecommunicatierecht als gastdocent bij de Universiteit van Amsterdam. Aan de postdoctorale opleiding Compliance en Integriteitsmanagement doceert hij over bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast spreekt hij regelmatig op seminars en congressen. Voordat hij per 1 januari 2011 partner werd bij Brinkhof was hij counsel bij Allen & Overy.