Log in

Dorien Verhulst

Dorien Verhulst (beëdigd in 2008) is gespecialiseerd in het informatierecht, met een focus op auteursrecht, mediarecht en privacyrecht. Ze treedt namens Nederlandse en internationale media- en internetbedrijven op in civiele procedures op het gebied van digitale media en internet, onder andere over de aansprakelijkheid voor hyperlinks, verwijderings- en blokkeringsverplichtingen van internetbedrijven en “het recht om vergeten te worden”. Dorien behandelt daarnaast zaken over reputatiebescherming met betrekking tot oude en nieuwe media en heeft specialistische kennis over gerelateerde vragen met betrekking tot rechtsmacht en toepasselijk recht.
 
Dorien heeft ook ruime ervaring met de regulering van audiovisuele en elektronische communicatiediensten en adviseert regelmatig over de introductie en compliance van nieuwe diensten. Voor telecomaanbieders behandelt ze zowel (civiele) schadeclaims als bestuursrechtelijke geschil- en handhavingsprocedures, bijvoorbeeld over frequentieverdelingen of de Nederlandse spam- en cookieregelgeving. Dorien heeft bijzondere expertise op het gebied van aftappen, dataretentie en de verstrekking van klantgegevens aan opsporingsautoriteiten en derden.

Dorien trad in 2007 in dienst bij Brinkhof. In 2011/12 was ze als interim legal counsel gedetacheerd bij het Amsterdamse kantoor van Google. Ze studeerde informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam en Fordham Law School in New York, met een internationale stage in de advocatuur in Hong Kong. Dorien is lid van de Vereniging voor Media en Communicatierecht en de Vereniging voor Auteursrecht. Als gastdocent bij het Instituut voor Informatierecht geeft ze colleges over het aftappen van elektronische communicatiediensten en de bewaarplicht. Ze is daarnaast nauw betrokken bij de organisatie van de Internet Scriptieprijs die Brinkhof en XS4ALL jaarlijks uitreiken aan getalenteerde studenten.